Kompetansemodul
Modul

Oversikt over tjenestens kompetanse
I kompetansemodulen har man mulighet til å registrere personellets kompetanse og så etterpå raskt hente ut oversikt, kompetansestatus og fremtidige opplæringsbehov. Registreringsskjemaet inneholder en del nasjonalt definerte valg under kategoriene; Utdanning, kurs og sertifikater. Det er også mulighet til selv å legge inn lokalt definerte elementer som interne kurs, konferanser osv.
I kompetansemodulen kan man sette opp regler som varsler per e-post når det er på tide å fornye kompetanse/resertifisere til den enkelte.

Rapporter
Kompetanseoversikt - Rapport hvor man raskt kan finne personell og deres kompetanse
Datooversikt - Oversikt over når personell må fornye sin kompetanse
Kompetansestatus - Oversikt over status på det enkelte arbeidssted
Fremtidig opplæringsbehov - Grafisk oversikt over opplæringsbehov


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no