Hjertestansregistrering
Modul

Hjertestansregistrering er en tilleggsmodul til Ambustat
Registrering gjøres under utfylling av Ambustat og skaper grunnlag for data som helseforetakene skal levere til NPR.
Utfylling skjer på nettbrett eller web.


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no