Bliksundweb
Grunnmodul

Bliksundweb er et Internettbasert verktøy for organisasjoner som for eksempel sykehus, kommuner eller bedrifter. Verktøyet er modulbasert slik at kunden selv kan velge hvilke moduler de ønsker å ta i bruk. Første versjon av verktøyet ble utviklet ved Sørlandet sykehus HF, rettighetene er senere overført til Bliksund AS. Grunnmodulen til Bliksundweb inneholder nyhetsmodul og en personellmodul der man oppretter brukergrupper og tildeler rettigheter.

Eksempel
En brukergruppe får kun anledning til å se menyelementer og nyheter som er valgt for denne gruppen. Den enkelte ansatt slipper å drukne i informasjon han/hun ikke har behov for å se. På samme måte kan man velge å legge ut informasjon i nyhetsmodulen til en enkelt gruppe uten at andre ser nyheten.

Funksjonalitet i grunnmodulen
Personellmodul med brukergrupper og styring av rettigheter. Modul for flervalgsprøver kurs og sertifiseringer kan også kobles til denne modulen.


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no