Anleggsregister
Modul

Et register for å holde oversikt over tjenestens utstyr
Med anleggsregister holder du oversikt over tjenestens utstyr og hvor dette befinner seg.
Per dags dato kan du registrere følgende utstyr: iPad, Mobiltelefon, Trådløst nett, Transmobil, Båre, Sug, Sug bærbar, Multimonitor, Drivstoffkort, Ferjekort, Bombrikke, Kompresjonsmaskin, CPAP, Elektronisk termometer og Blodsukkerapparat.

Integrert med kjøretøymodul
Anleggsregisteret er integrert med modulen Kjøretøymodul, slik at utstyr registrert i anleggsregisteret på et kjøretøy også vises på det aktuelle kjøretøyet i kjøretøymodulen.


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no