Ambustat
Bliksundweb

Ambustat er en web-basert database over ambulanseoppdrag. Løsningen ble etablert grunnet behov for gode driftsdata i ambulansetjenesten. Ambustat er utviklet i tett samarbeid med fagmiljøene. Som leder eller fagperson i ambulansetjenesten får man stadig spørsmål om drifts- eller fagrealterte spørsmål.

Som eksempler kan nevnes:

Svarene på disse spørsmålene og en rekke andre vil du som leder eller fagperson kunne få tilgang til over internett. Det er ikke behov for egne programmer eller særskilte kunnskaper om analyseverktøy for å kunne ta ut rapporter.

Alle data registreres av ambulansepersonellet selv ved avslutning av oppdraget. Slik registrering kan gjøres når man er tilbake på stasjonen eller i bilen dersom man har nettbrett.

Vår erfaring er at ambulansepersonell setter pris på å selv kunne hente ut rapporter fra felles database, og at dette skaper en ro i tjenester der alle har tilgang til de samme styringsdataene.


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no