LVStat
Bliksundweb

LVStat er et analyseverktøy for Legevaktsentraler der tall fra telefoni i ICCS overføres via HDO til Bliksund for presentasjon i egen modul kalt LVStat.

Det finnes en rekke rapporter der en kan se på volum, svartider, samtaletider og variasjoner gjennom år, uke og døgn.

Løsningen er anskaffet ved en rekke legevaktsentraler og det er nå lagt til rette for at man kan se nøkkeltall fra egen legevaktsentral målt opp mot de andre legevaktsentralene som bruker løsningen.

Se vedlagte presentasjon og ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon.


Ta kontakt med Tor Laukvik hvis du ønsker mer informasjon.

Telefon: +47 913 05 206

E-post: tor.laukvik@bliksund.no